Wyszukiwanie


  Europejski Fundusz Społeczny

 

    

PRACOWNIA KOMPUTEROWA I INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ   W NASZEJ SZKOLE

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Olchowej informuje, że szkoła posiada nową pracownię komputerową, sfinansowaną w całości ze środków unijnych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu po stronie polskiej było Ministerstwo Edukacji i Nauki, które w latach 2004-2008 realizowało program "Pracownie komputerowe dla szkół". Pracownia (otrzymana w czerwcu 2007) wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy (łącznie w pracowni jest 10 stanowisk uczniowskich oraz serwer zarządzający).
      W Internetowym Multimedialnym Centrum Informacji (sierpień 2006) znajduje się: 4 komputery, sieciowa drukarka laserowa, skaner. Dopełnieniem powyższego wyposażenia jest mobilny zestaw multimedialny złożony z komputera przenośnego i wideoprojektora. Wszystkie komputery są połączone w sieć i mają dostęp do Internetu.
      W pracowniach są prowadzone lekcje z różnych przedmiotów. Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że tak nowoczesne wyposażenie przyczyni się do podniesienia jakości i poziomu nauczania oraz będzie dodatkową zachętą dla uczniów do podjęcia nauki w naszej szkole.